Skip to main content
search
VijestiSvijetIstaknute Vijesti

AMSA: Nedostaci vezani za ISM kod bili su najčešći u 2023.

AAA

Izvor fotografije: Shutterstock.com

U svom Izvještaju Port State Control-a (PSC) za 2023. godinu, Australian Maritime Safety Authority (AMSA) osvjetljava prevladavajuće oblasti nedostataka među pregledanim plovilima.

Izvještaj daje zanimljivu sliku, ukazujući i na trajne trendove i na nove promjene u odnosu na prethodne godine. Prema podacima AMSA, nedostaci vezani za Međunarodni kodeks za sigurnosno upravljanje (ISM) i dalje su značajni, ali su zabilježili blagi pad sa 29,1% u 2022. na 27,0% u 2023. godini, čineći ih najčešćom vrstom nedostataka u 2023. godini.

Nedostaci u vezi sa sigurnošću od požara i dalje su pristuni, uz blagi porast s 15,6% na 15,2%. Prevencija požara na brodovima konstantno predstavlja oblast od posebnog interesa. Na primjer, izvještaj U.S. Coast Guard PSC za 2023. godinu otkriva da je to treća godina zaredom u kojoj nedostaci u sigurnosti od požara prednjače u svim kategorijama nedostataka.

Jedna od istaknutih opservacija je značajan porast nedostataka u vezi sa vodonepropusnošću/otpornošću na vremenske uslove, koji su značajno porasli sa 6,4% u 2022. na 12,6% u 2023. godini, pokazuju podaci AMSA. Ovaj trend se odražava i u drugim kritičnim oblastima kao što su sistem za hitne slučajeve (sa 10,5% na 11,4%) i spasilačka oprema (sa 9,1% na 9,5%), koje su takođe zabilježile porast. Osim toga, prevencija zagađenja prema Annex-u I bilježi uzlaznu putanju, sa porastom sa 4,6% na 4,9%.

Ipak, neke kategorije nisu pratile isti trend. Uslovi rada su zabilježili pad sa 7,3% na 4,2%. Slično, radio komunikacije su pale sa 1,4% na 1,1%, sigurnost plovidbe sa 1,4% na 0,8%, a operacije sa teretom sa 2,3% na 0,8%. Takođe, propulzija i pomoćna mašinerija, kao i sertifikati/dokumentacija, zabilježili su padove sa 2,7% na 1,9% i sa 0,9% na 1,9%.

Izvor: Safety4Sea

Podijeli vijest:

Leave a Reply