Skip to main content
search
VijestiSvijet

Ažurirana verzija SHIPMAN

AAA

Izvor fotografije: Shutterstock.com

Ažurirana verzija SHIPMAN-a, široko korišćeni ugovor o upravljanju brodovima od strane BIMCO-a, odobrena je od strane Komiteta za dokumentaciju na njegovom sastanku 22. marta u Hamburgu, nakon dvogodišnjeg procesa revizije koji je uključivao vlasnike brodova, menadžere, P&I Clubs, osiguravatelje i pravne eksperte.

Ugovor, koji može uključivati upravljanje posadom, tehničko i komercijalno upravljanje, kao i osiguranje u vezi sa brodom, posljednji put je ažuriran 2009. godine. Nova izdanja odražavaju značajna ažuriranja u praksama upravljanja brodovima i uključuju neke standardizovane klauzule, smanjujući potrebu korisnika da dodaju dalje klauzule ugovoru.

Među pitanjima koja su adresirana u SHIPMAN 2024 su zahtjevi u vezi sa sistemima trgovine emisijama, sankcijama, sigurnošću u sajber prostoru i borbi protiv korupcije. Ugovor takođe odražava pravo menadžera na korišćenje podružnica, troškove i naknade prije isporuke, te rješava detalje u vezi sa pristupom i vlasništvom podataka o brodu.

“SHIPMAN 2024 odražava geopolitička dešavanja, međunarodne regulativne aspekte i neophodna ažuriranja u svakodnevnim operacijama upravljanja brodovima koje vlasnici brodova povjeravaju menadžerima,” napominje Ajay Hazari iz Anglo-Eastern Ship Management.

Izvor: naftikachronika.gr

Podijeli vijest:

Leave a Reply