Skip to main content
search
VijestiSvijet

Ažuriranje EU ETS: Spisak brodarskih kompanija za trgovinu emisijskim dozvolama u EU

AAA

Izvor fotografije: Shutterstock.com

Od 30. januara 2024. godine, odlukom EU dodijeljene su upravljačke vlasti brodarskim kompanijama, označavajući jednu od završnih etapa u implementaciji Sistema za trgovanje emisijama (ETS) unutar Unije. Ova odluka uspostavlja sistem za trgovanje dozvolama za emisiju stakleničkih gasova (EUAs).

Konkretno, EU je izdao spisak brodarskih kompanija, precizirajući upravljačku vlast za svaku u skladu sa Direktivom 2003/87/EC Evropskog parlamenta i Savjeta. Kao rezultat, svakoj brodarskoj kompaniji dodijeljena je zemlja u kojoj će otvoriti svoj Maritime Operator Holding Account (MOHA) i konačno predati EUAs.

Efikasno funkcionisanje tržišta koje omogućava trgovanje dozvolama za emisiju EU (EUAs), kao i budućim ugovorima EUA i drugim derivatima, ključno je za postizanje klimatskih ciljeva EU. Ovo je posebno važno s obzirom na neizvjesnosti koje okružuju energetsku tranziciju i potrebu za privlačenjem značajnih novih investicija.

Prema DNV-u, uvođenje EU ETS-a za brodarstvo značiće dodatnih 80 miliona EUAs koji će biti pušteni na tržište u 2024. godini. Od toga, prihodi od aukcije za oko 20 miliona dozvola ići će Inovacionom fondu za korišćenje na specifičnim projektima za brodarstvo, a preostali prihodi državama članicama EU i EEA.

Izvor: Safety4Sea

Podijeli vijest:

Leave a Reply