Skip to main content
search
VijestiSvijet

BIMCO traži od IMO-a usklađivanje konvencija koje se tiču reciklaže brodova

AAA

Izvor fotografije: Shutterstock.com

Hongkonška međunarodna konvencija o sigurnoj i ekološki prihvatljivoj reciklaži brodova stupa na snagu 26. juna 2025. godine.

No, prije ovog istorijskog događaja, BIMCO i ostali potpisnici dokumenta pozvali su IMO na rješavanje pravnih nejasnoća.

Suština problema je u potrebi za dodatnom potvrdom činjenice da vlasnici brodova i strane koje djeluju u skladu sa Hongkonškom konvencijom neće biti kažnjeni zbog kršenja Bazelske konvencije o kontroli prekograničnih kretanja opasnih otpada i njegovog zbrinjavanja.

“Ratifikacija Hongkonške konvencije označava početak nove ere za industriju reciklaže brodova. Moramo osigurati da pravne prepreke i konflikti između dvije konvencije koje upravljaju sigurnom i ekološkom reciklažom brodova ne ograničavaju potencijal ove istorijske prilike.” ističe David Loosley, glavni sekretar i izvršni direktor BIMCO-a.

U nekim pravnim procesima, nepoštovanje Bazelske konvencije u kontekstu reciklaže brodova dovelo je do sankcija protiv vlasnika brodova i kapetana.

Jedan od ključnih problema koje se ističu u dokumentu upućenom IMO-u odnosi se na tzv. opasni otpad. Uprkos što je dobio Međunarodni sertifikat o spremnosti za reciklažu (IRRC) prema Hongkonškoj konvenciji, brod istovremeno može biti smatran opasnim otpadom u skladu sa odredbama Bazelske konvencije. Ova neusklađenost mogla bi rezultirati sankcionisanjem zbog kršenja Bazelske konvencije.

S obzirom na to da obje konvencije mogu biti primijenjene istovremeno na brodove koji su određeni za rezanje, vlasnici brodova izlažu se riziku od sankcionisanja čak i kada šalju brodove na sigurnu i ekološki prihvatljivu reciklažu u brodogradilištima u Bangladešu, Indiji, Pakistanu i Turskoj, koji su u skladu s Hongkonškom konvencijom.

Loosley i ostali potpisnici dokumenta ističu važnost održavanja transparentnosti i podizanja standarda, kako bi se osiguralo da usklađenost sa ovom konvencijom ne rezultira neopravdanim sankcijama prema Bazelskoj konvenciji.

U zaključku, apel BIMCO-a upućen IMO-u naglašava potrebu za rješavanjem pravnih nesuglasica kako bi se olakšala efikasnost primjene propisa o reciklaži brodova, čime se štite interesi vlasnika brodova i promoviše ekološka održivost u pomorskoj industriji.

Izvor: BIMCO

Podijeli vijest:

Leave a Reply