Skip to main content
search
VijestiSvijetIstaknute Vijesti

BIMCO usvaja SHIPMAN 2024

AAA

Izvor fotografije: Shutterstock.com

Ažurirana verzija SHIPMAN-a, BIMCO-ovog široko korišćenog ugovora o upravljanju brodovima, usvojena je od strane Dokumentarnog odbora na sastanku 22. marta u Hamburgu. Ova odluka je donijeta nakon dvogodišnjeg procesa pregleda u koji su bili uključeni vlasnici brodova, menadžeri, P&I klubovi, stručnjaci za osiguranje i pravni eksperti.

Ugovor, koji može obuhvatiti upravljanje posadom, tehničko i komercijalno upravljanje, kao i aranžmane osiguranja vezane za brod, poslednji put je ažuriran 2009. godine. Novo izdanje odražava važna ažuriranja u praksama upravljanja brodovima i uključuje niz standardnih klauzula, smanjujući potrebu korisnika da dodaju dodatne klauzule u ugovor.

“Posebnu pažnju smo posvetili očuvanju sveobuhvatne, ali jednostavne i jasne prirode SHIPMAN-a, koja ga je decenijama činila vodećim standardnim ugovorom u industriji za upravljanje brodovima,” kaže Ajay Hazari iz Anglo-Eastern Ship Management, koji je predvodio tim za reviziju obrasca.

Među pitanjima koja su adresirana u SHIPMAN 2024 su zahtijevi koji se odnose na šeme trgovine emisijama, sankcije, sajber sigurnost i antikorupciju. Ugovor sada takođe odražava pravo menadžera na korišćenje povezanih preduzeća, troškove i naknade prije isporuke, te adresira pristup i vlasništvo nad podacima broda – oblast koja postaje sve važnija s obzirom na ključnu ulogu podataka u naporima industrije brodarstva za dekarbonizaciju.

“SHIPMAN 2024 odražava geopolitičke razvoje, međunarodne regulatorne aspekte i veoma potrebna ažuriranja u svakodnevnim operacijama upravljanja brodovima koje vlasnici povjeravaju menadžerima”, dodaje Hazari.

Pored kapetana Hazarija, tim za izradu čine sledeći vlasnici brodova i menadžeri brodova, kao i stručnjaci za osiguranje i pravo: Johan Botes (Oldendorff Carriers), Steve Davies (Anglo International Shipping Operations), Torfin Eide (Hansa Tankers), kapetan Gaurav Rajora (Fleet Management), Graham Prayel i Dora Costa (V Ships), Manolis Nicolaou (Columbia Shipmanagement), Sebastian Hardenberg (BSM), Tim Howse (Gard P&I Club), Tim Davies (West P&I Club), Robert Hodge (ITIC) i Stephen Mackin (Clyde & Co.).

Na sastanku u Hamburgu, Dokumentarni odbor je takođe podržao razvoj standardnog šablona za obavezno usklađivanje sa obavezama EU sistema trgovanja emisijama prema Komisijskoj regulativi (EU) 2023/2599. Šablon se izrađuje i očekuje se da će biti brzo usvojen u aprilu.

Osim toga, BIMCO razvija standardni šablon za obavezno usklađivanje sa obavezama sistema trgovanja emisijama (ETS) prema Commission Implementing Regulation (EU) 2023/2599. Ovaj šablon će biti dostupan kao samostalan prateći dokument za ETS klauzulu dozvola za SHIPMAN. Očekuje se da će šablon mandata biti objavljen tokom maja.

Izvor: maritimecyprus.com

Podijeli vijest:

Leave a Reply