Skip to main content
search
VijestiSvijet

BIMCO zagovara strategiju digitalizacije u okviru IMO-a

AAA

Izvor fotografije: Shutterstock.com

BIMCO je podnio predlog IMO-a sa ciljem usvajanja sveobuhvatne strategije digitalizacije.

Ovaj predlog, koji podržavaju Kina, Liberia, Republic of Korea, Singapore, United Arab Emirates i ISO (International Standardization Organization), teži da iskoristi digitalizaciju za unapređenje efikasnosti, sigurnosti i održivosti u dizajniranju brodova, operacijama i aktivnostima u lukama.

Digitalizacija predstavlja ključan faktor u nastojanjima pomorske industrije da se dekarbonizuje, nudeći poboljšanja u operativnoj efikasnosti, otpornosti i inovacijama. Međutim, za uspješnu primjenu potrebna je koordinacija među svim učesnicima i inicijativama, kako ističe BIMCO.

Prema istraživanju BIMCO-a, 40% učesnika u pomorskoj industriji nije upoznato sa rezolucijom IMO-a koja zahtijeva uspostavljanje “maritime single window” za razmjenu podataka od 1. januara 2024. godine, dok samo 36% pristupa u luke nudi potpuno elektronsku razmjenu podataka. Postoje i tehnički izazovi, kao što je neujednačena primjena formata za razmjenu putanja e-navigacije (RTZ) zbog izostanka početne koordinacije, što ograničava njegovu punu efikasnost, objašnjava organizacija. Slični rizici se očekuju i za druge inicijative digitalizacije poput regulatornog okvira za autonomne brodove (MASS), “Maritime Single Window” (MSW) i digitalnih potpisa.

Sveobuhvatna strategija digitalizacije IMO-a mogla bi donijeti značajne prednosti kroz promovisanje elektronskih formata izvještavanja, unapređenje usklađivanja podataka i osiguravanje interoperabilnosti sistema. To bi olakšalo digitalne procese, omogućilo efikasnu razmjenu informacija između brodova i luka, smanjilo operativne troškove i podstaklo inovacije u dizajnu i upravljanju brodovima, objašnjava BIMCO.

BIMCO naglašava da bi takva strategija ukazala na prioritete IMO-a i značaj digitalizacije za industriju i spoljne učesnike, podstičući saradnju, širu primjenu standarda i efikasnu implementaciju digitalnih rješenja, čime se unapređuje efikasnost, sigurnost i održivost u pomorskoj industriji.

Izvor: Safety4Sea

Podijeli vijest:

Leave a Reply