Skip to main content
search
VijestiSvijet

Bord direktora kompanije „Wartsila“ donio odluku o novim podsticajnim planovima zasnovanim na akcijama

AAA

Izvor fotografije: Postmodern Studio / Shutterstock.com

Bord direktora „Wartsila Corporation-a“ odlučio je da realizuje nove dugoročne podsticajne šeme zasnovane na akcijama, za menadžment kompanije i posebno odabrane zaposlene. Podsticajna šema sadrži plan podjele učinka.

Ciljevi ove dugoročne šeme su da se usaglase interesi menadžmenta i ključnih zaposlenih kompanije „Wartsila“, sa interesima akcionara kompanije i, da se tako dugoročno promoviše stvaranje vrijednosti za akcionare, da se obaveže menadžment i ključni zaposleni za postizanje strateških ciljeva „Wartsila-e“ i zadrže ključni resursi „Wartsila-e“.

Tokom perioda učinka od 2024–2026, zarada od nagrada se zasniva na Ekonomskoj dodatnoj vrijednosti (EVA) (85% težine) i na ciljevima održivosti povezanim sa dekarbonizacijom (15% težine). Strategija dekarbonizacije „Wartsila-e“ je da postane karbonski neutralna u sopstvenim operacijama i da ima portfolio proizvoda namijenjen za goriva bez ugljenika.

Vrijednost nagrade koja se isplaćuje učesnicima na osnovu aktuelnih planova je maksimalno ograničena, a povezana je sa ukupnom godišnjom bruto osnovnom platom pojedinca.

Ako zaposlenom prestane radni odnos u „Wartsila-i“ prije isplate nagrade, on, po pravilu, nema pravo na bilo kakvu nagradu na osnovu aktuelnog plana.

„Wartsila“ primenjuje preporuku o vlasništvu nad akcijama na članove Borda direktora kompanije. Prema ovoj preporuci, svaki član Borda direktora „Wartsila-e“ mora imati u svom vlasništvu barem polovinu akcija dobijenih u okviru akcionih podsticajnih planova kompanije, sve dok vrijednost njegovog/njenog udjela u vlasništvu u kompaniji odgovara najmanje njegovoj/njenoj godišnjoj bruto zaradi.

Izvor: Wartsila

Podijeli vijest:

Leave a Reply