Skip to main content
search
VijestiSvijet

BV: Razumijevanje stepena automatizacije u pomorskim inovacijama

AAA

Izvor fotografije: Shutterstock.com

Bureau Veritas objavio je rad o stepenima automatizacije u pomorskim inovacijama, u kojem opisuje različite stepene automatizacije kroz dva ključna faktora: stepen automatizacije i stepen kontrole.

Posebno, stepen automatizacije predstavlja stepen odlučivanja (ovlašćenja) koji se prenosi od čovjeka na sistem. To je način da se napravi razlika između uloga čovjeka i sistema dok sistem obavlja razne funkcije.

Prema BV-u, “autonomni brod” je širok pojam. Zapravo, brodovi mogu imati jednu ili više autonomnih funkcija na brodu: neki se mogu upravljati daljinski sa obale, a neki potpuno autonomno. Potpuno autonomni brod bi mogao obavljati svoje rutinske operacije koristeći automatizovane sisteme, bez ljudske intervencije. Danas postoji nekoliko takvih plovila, a za većinu autonomija je stvar stepena. Autonomno pomorstvo je još u povoju, ali kako se pomorski svijet sve više digitalizuje i povezuje, vlasnici brodova trebaju razumjeti njegove potencijalne prednosti.

Ključna prednost autonomnog broda je u njegovoj povećanoj sigurnosti, koja proizilazi jednostavno iz smanjenja faktora ljudske greške. Sa visokim stepenom automatizacije i poboljšanom podrškom za donošenje odluka, manje posade upravljaju pametnijim brodovima, koji takođe tendiraju biti sigurniji brodovi. Postoje oblasti u kojima tehnologija može biti preciznija od ljudskih čula, na primjer korišćenje detekcije objekata zasnovane na fuziji senzora, umjesto tradicionalnog posmatranja.

U narednim godinama, međutim, brodovi će i dalje imati posade na brodu, sa automatizovanim sistemima koji sve više pružaju podršku u njihovom upravljanju plovilom.

Kako je objašnjeno, do sada, autonomno pomorstvo je uglavnom bilo od interesa za ratne brodove. Postoje i USV brodovi koji koriste ovu tehnologiju, kao što su mali hidrografski istraživački brodovi. Trenutno, umjesto potpuno autonomnih brodova, vidimo sve veći broj pametnijih brodova sa automatizovanim sistemima omogućenim za povremeno daljinsko upravljanje sa obale.

Izvor: Safety4Sea

Podijeli vijest:

Leave a Reply