Skip to main content
search
VijestiZabava

Devet matematičkih jednačina koje su promijenile svijet

By 07/03/2024March 12th, 2024Nema komentara
AAA

Izvor fotografije: Shutterstock.com

Matematičke jednačine su se pokazale kao nezamjenjivi alat u rukama čovječanstva, omogućavajući nam da razjasnimo tajne svijeta koji nas okružuje i da ključno doprinesemo proširenju našeg razumijevanja Univerzuma. Među brojnim otkrićima, jedno, naravno, dolazi od drevnog grčkog matematičara kao najistaknutije.

Galileo je verovao da je univerzum “velika knjiga” napisana jezikom matematike.

Najsjajniji umovi kroz istoriju koristili su matematičke jednačine kako bi postavili temelje za način na koji mjerimo i shvatamo naš čitav univerzum. Zahvaljujući tim velikim umovima, koji su doprinijeli pisanju ove “velike knjige”, svi ogromni naučni skokovi koje je čovječanstvo ostvarilo omogućili su nam da istražujemo nove planete, ideju koja je pripadala naučnoj fantastici svega nekoliko decenija unazad.

1. Pitagorina teorema
“Sve je broj” bio je moto Pitagorejske škole. Pitagora, jedan od najvećih drevnih grčkih mislilaca, bio je pod uticajem Vavilonaca, koji su svemu oko sebe dodijelili numeričke vrijednosti. Ova drevna teorema, prvi put zabilježena oko 570 do 495. godine prije nove ere, je fundamentalni princip u Euklidskoj Geometriji i osnova za definiciju udaljenosti između dvije tačke.

2. Njutnov zakon univerzalne gravitacije
Njutnov zakon objašnjava zašto se planete kreću na način na koji se kreću i kako gravitacija djeluje i na Zemlji i širom svemira.

3. Einstein-ova teorija relativnosti
Einstein-ova najpoznatiji rad je opšte prihvaćena teorija o odnosu između prostora i vremena. Osnovna ideja ovdje je da umjesto da bude nevidljiva sila koja privlači objekte jedne prema drugima, gravitacija je zakrivljenje ili deformacija prostora. Što je objekat masivniji to više deformiše prostor oko sebe.

4. Maxwell-ove jednačine
Nakon otkrića elektriciteta, James Clerk Maxwell je formulisao jednačine koje opisuju kako se električna i magnetska polja generišu i mijenjaju međusobno, putem naboja i struja.

5. Clausius-ov drugi zakon termodinamike
Rudolf Clausius-ov zakon tvrdi da energija uvijek teče od više koncentracije ka nižoj koncentraciji. Takođe tvrdi da kad god se energija mijenja ili kreće, postaje manje korisna.

6. Napier-ovi logaritmi
John Napier je najpoznatiji kao otkrivač logaritama. Takođe je učinio uobičajenom upotrebu decimalne tačke u aritmetici i matematici. Logaritmi su uvedeni od strane Napier-a u ranom 17. vijeku kao način za pojednostavljivanje proračuna. Oni odgovaraju na pitanje, “Koliko puta moramo pomnožiti broj X da dobijemo broj Y?”

7. Schrödinger-ova jednačina
Ova jednačina opisuje kako se kvantno stanje kvantnog sistema mijenja s vremenom. Pruža način za izračunavanje talasne funkcije sistema i kako se ona dinamički mijenja u vremenu.

8. Fourier-ove jednačine
Godine 1822, francuski baron Jean-Baptiste Joseph Fourier zabilježio je određene jednačine koje su omogućile istraživačima da razlože složene i neuredne podatke u kombinacije jednostavnih talasa koji su mnogo lakši za analizu.

9. Friedmann-ove jednačine
U 1920-ima, ruski fizičar Alexander Friedmann koristio je Einstein-ovu teoriju relativnosti da pokaže da se karakteristike univerzuma koji se širi mogu izraziti od Velikog praska nadalje koristeći dvije jednačine.

Izvor: Greek Reporter

Podijeli vijest:

Leave a Reply