Skip to main content
search
VijestiSvijet

DNV: Implementacija revidiranih zahtjeva za sertifikate sigurnosti prema izmjenama SOLAS-a

AAA

Izvor fotografije: Shutterstock.com

Prema DNV-u, od 1. januara 2024. godine, značajne izmjene poglavlja III/IV/V SOLAS-a i HSC kodeksa, uvedene od strane MSC.496(105) i 499(105), uvode nove obrasce za evidentiranje detalja o sigurnosnom radiju i opremi u relevantnim sertifikatima sigurnosti.

Novi format uveden za sertifikate sigurnosti zahtijeva koordinisano izdavanje svih pogođenih sertifikata kako bi se osigurala dosljedna reprezentacija broda. Shodno tome, izdavanje bilo kojeg od relevantnih sertifikata sigurnosti, uključujući zapise o sigurnosnoj opremi ili sigurnosnom radiju, pokrenuće ponovno izdavanje svih relevantnih sertifikata sigurnosti, što može uključivati i sigurnosnu opremu ili sigurnosni radio.

Koordinisano izdavanje relevantnih sertifikata sigurnosti DNV prati potrebna ažuriranja sertifikata sigurnosti kroz retroaktivni zahtjev (RR) 1070a, za brodove bez NBDP Tlx, i kroz RR 1070b, za brodove s najmanje jednim Tlx.

Brodovi sa RR 1070a, bez NBDP Tlx, mogu odložiti ponovno izdavanje sertifikata sigurnosti do sljedećeg pregleda za obnovu. Brodovi s RR 1070b, sa najmanje jednim Tlx, trebali bi ukloniti/isključiti Tlx – ako se ne koristi kao prijemnik za informacije o sigurnosti na visokoj frekvenciji (HF-MSI) – na prvom radio pregledu nakon 1. januara 2024. DNV će zatim izdati sve relevantne sertifikate sigurnosti koristeći nove obrasce IMO-a. Treba napomenuti da su MSI emitovanja na HF NPDP još uvijek operativna, i brodovi sa ovom opcijom ne trebaju ukloniti ili isključiti Tlx, ali trebaju ga označiti kao “koristi se samo kao HF-MSI prijemnik”. Za ove brodove, HF-MSI će biti uključen u zapis o sigurnosnom radiju. Detalji se mogu naći u tekstu RR-a. Ponovno izdavanje bilo kojeg od povezanih sertifikata sigurnosti, koji uključuje sigurnosnu opremu ili sigurnosni radio, rezultiraće ponovnim izdavanjem svih relevantnih sertifikata sigurnosti. Rana usklađenost može biti naručena dodavanjem relevantnog RR-a u obim bilo kojeg zahtjeva za daljinski pregled po cijeni normalnog daljinskog pregleda. Nakon ponovnog izdavanja relevantnih sertifikata sigurnosti i brisanja povezanog RR-a, implementacija novih promjena biće završena za brod.

Važne promjene za SOLAS poglavlja III/IV i HSC kodeks Izmjena SOLAS poglavlja III/IV i HSC kodeksa koja se primjenjuje od 1. januara 2024. uključuje prekid korišćenja NBDP Tlx za dvosmjernu komunikaciju u nuždi, u slučaju opasnosti i bezbjednosti na HF opsegu:

  • Ako se Tlx ne koristi kao prijemnik za MSI na HF opsegu (HFMSI prijemnik), treba ga isključiti ili ukloniti u trenutku ponovnog izdavanja zapisa o sigurnosnom radiju u novom formatu, kako bi se izbjegla neslaganja između zapisa o sigurnosnom radiju i stvarne instalacije.
  • Ako je oprema isključena, ali ne uklonjena, treba je označiti kao “nije u upotrebi” dok se ne ukloni.
  • Ako se Tlx koristi kao HF-MSI prijemnik, onda ne treba biti uklonjen/isključen, ali treba biti označen kao “koristi se samo kao HF-MSI prijemnik”.

Nije potrebno instalirati novu opremu kada se uklanja/isključuje samo funkcija Tlx-a, pod uslovom da preostali dio sistema čini kompletni MF/HF/DSC. Pored toga, prenosni VHF uređaji i SART/AIS-SART premiještaju se iz SOLAS poglavlja III u SOLAS poglavlje IV; i, shodno tome, izbrisani su iz zapisa o sigurnosnoj opremi i uključeni u zapis o sigurnosnom radiju. Radio inspektor treba u izvještaju o radio pregledu (CRC521) navesti informacije o uklanjanju, isključivanju ili korišćenju Tlx-a kao HF-MSI prijemnika, kao i informacije o lokacijama prenosnih VHF uređaja i SART/AIS-SART.

DNV preporučuje svojim klijentima da razmotre sadržaj ovih statutarnih novosti, ukratko:

  • Ako se Tlx ne koristi kao HF-MSI prijemnik, treba ga isključiti/ukloniti u trenutku ponovnog izdavanja sigurnosnog radija. Ako je oprema isključena, ali ne uklonjena, treba je označiti kao takvu. Ako se Tlx koristi kao HFMSI prijemnik, takođe treba biti označen na odgovarajući način.
  • Radio inspektor treba u izvještaju o radio pregledu navesti informacije o uklanjanju, isključivanju ili korišćenju Tlx-a kao HF-MSI prijemnika.
  • Radio inspektor treba dodati u izvještaj o radio pregledu informacije o lokacijama prenosnih VHF uređaja i SART/AIS-SART.
  • Menadžeri brodova mogu po izboru zatražiti ranu ponovnu izdaju svih sertifikata odabirom odgovarajućeg RR-a u zahtjevu za pregled.

Izvor: Safety4Sea

Podijeli vijest:

Leave a Reply