Skip to main content
search
VijestiSvijet

EU proširuje zabranu za ispuštanje otpadnih voda i otpada

AAA

Izvor fotografije: Shutterstock.com

Pregovarači Parlamenta i Savjeta EU postigli su neformalni dogovor da zabrana ispuštanja bude proširena na otpadne vode i smeće.

Prema dogovoru, trenutna lista supstanci čije je ispuštanje sa brodova zabranjeno, poput nafte i štetnih tekućih supstanci, sada će uključivati i ispuštanje otpadnih voda, smeća i ostataka iz scrubber-a.

Poslanici EP-a uspjeli su osigurati obavezu za EU da pregleda pravila pet godina nakon njihovog prenošenja u nacionalno zakonodavstvo kako bi se procijenilo da li bi gubitak kontejnera i prosipanje plastičnih peleta sa brodova takođe trebalo da se suoči sa kaznama.

Poslanici EP-a osigurali su da će zemlje EU i Komisija više komunicirati o incidentima sa zagađenjem, najboljim praksama za borbu protiv zagađenja i mjerama praćenja, nakon upozorenja od evropskog satelitskog sistema za detekciju izlivanja nafte i brodova, CleanSeaNet.

Da bi se spriječilo da se ilegalno ispuštanje rasprši i time postane neotkriveno, dogovoreni tekst predviđa digitalnu provjeru svih CleanSeaNet upozorenja sa visokim stepenom pouzdanosti i cilj da se najmanje 25% njih verifikuje od strane nadležnih nacionalnih organa.

Zemlje EU će morati uvesti efikasne i odvraćajuće novčane kazne za brodove koji krše ova pravila, dok su krivične sankcije adresirane u odvojenom zakonodavstvu o kojem su poslanici EP-a već postigli dogovor sa vladama EU prošlog novembra. Prema preliminarnom dogovoru, zemlje EU ne smiju postaviti kazne na tako niskom nivou koji ne bi osigurao njihovu odvraćajuću prirodu.

Preliminarni dogovor još uvijek treba da odobre Savjet i Parlament.

Zemlje EU će imati 30 mjeseci da prenesu nova pravila u nacionalno zakonodavstvo i pripreme se za zabranu ispuštanja koja će uključivati otpadne vode i smeće.

Izvor: Safety4Sea

Podijeli vijest:

Leave a Reply