Skip to main content
search
VijestiSvijet

Evropa će zaustaviti ilegalno ispuštanje otpada sa brodova – Stižu ogromne kazne

By 27/11/2023November 29th, 2023Nema komentara
AAA

Izvor fotografije: Shutterstock.com

Brodovi u evropskim morima trebali bi se suočiti sa odvraćajućim kaznama ne samo zbog izlivanja nafte, već i zbog ispuštanja otpadnih voda i smeća, kažu članovi Transport and Tourism Committee-a Evropskog parlamenta.

U četvrtak je Transport and Tourism Committee glasao za ažuriranje EU pravila o spriječavanju zagađenja sa brodova u evropskim morima i osiguranje da se počinioci suoče sa kaznama. Cilj je da svi međunarodni standardi o spriječavanju ilegalnog ispuštanja otpada sa brodova, razvijeni od strane IMO-a, postanu dio prava EU i kao rezultat toga postanu lakše sprovodivi.

Šira zabrana zagađenja sa brodova

Članovi Evropskog parlamenta podržali su predlog da se trenutna pravila EU koja zabranjuju ispuštanje nafte i štetnih tečnih supstanci prošire na uključivanje ispuštanja otpadnih voda, smeća i ostataka iz scrubber-a.

Efikasne kazne

Oni žele da vlasnici brodova snose odgovornost za bilo kakvu ekološku štetu uzrokovanu zagađenjem sa brodova, u slučaju da kapetan ili posada odgovorna za ilegalno ispuštanje više ne mogu biti pronađeni ili ne mogu platiti puni iznos kazne. Takođe, članovi Evropskog parlamenta žele da vlade EU izbjegavaju postavljanje maksimalnih ili minimalnih kazni za prekršaje kako bi se osiguralo da efikasnost i proporcionalnost kazni ne budu umanjene.

Više provjera na licu mjesta

Trenutna pravila EU su odgovorna za uvođenje CleanSeaNet-a, evropskog satelitskog sistema za uzbunjivanje o izlivanju nafte i detekciji brodova. Budući da ovaj sistem ne sadrži izvještaje o tome kako su praćeni incidenti zagađenja, članovi Transport and Tourism Committee-a su za podsticanje veće razmjene informacija između država članica i komisija za incidente zagađenja. Takođe, žele da 50% upozorenja CleanSeaNet-a bude provjereno na licu mjesta i što je prije moguće, kako bi se spriječilo širenje ilegalnog ispuštanja i da stoga postane neprimjetno do trenutka dolaska na lokaciju.

Izvor: Shipping Telegraph

Podijeli vijest:

Leave a Reply