Skip to main content
search
VijestiSvijetIstaknute Vijesti

IMO: Nove globalne smjernice za medicinski pregled ribara

AAA

Izvor fotografije:shutterstock.com

Novi set smjernica, dogovoren zajednički od strane International Labour Organization (ILO) i International Maritime Organization (IMO), unaprijediće proces obavljanja medicinskih pregleda ribara širom svijeta.

Zajednički sastanak održan od 12. do 16. februara 2024. godine u Ženevi, okupio je članove obje organizacije, zajedno sa vladinim zvaničnicima i predstavnicima vlasnika ribarskih brodova, ribara i nevladinih agencija kako bi finalizovali smjernice, koje će doprinijeti poboljšanju zdravlja i sigurnosti ribara, te pomoći u smanjenju nesreća i smrtnih ishoda u ribarskom sektoru.

Rezultati sastanka biće podneseni Pomorskom sigurnosnom komitetu IMO-a na odobrenje u maju 2024. godine, kao i Upravnom tijelu ILO-a u novembru 2024. godine. Ribolov predstavlja jedan od najvažnijih i najhranjivijih izvora hrane u svijetu. Rad na ribarskim brodovima je naporan i uključuje lov i često obradu ribe u izazovnom morskom okruženju. Ribari rade i žive na moru danima, sedmicama, mjesecima, pa čak i godinama zaredom, u uskim prostorima, i često daleko od pristupa hitnoj medicinskoj pomoći. Mnogi rade na ribarskim brodovima koji plove pod zastavama zemalja koje nisu njihove domovine. Svi moraju proći odgovarajući medicinski pregled kako bi se osiguralo da su zdravi i sposobni za svoje poslove.

Smjernice će podržati medicinske praktičare i vlasti koje sprovode preglede, u skladu sa Konvencijom ILO-a o radu u ribarstvu iz 2007. godine (br. 188), koja zahtijeva da ribari posjeduju medicinski sertifikat koji potvrđuje njihovu sposobnost.

IMO će uvesti sličan zahtjev kroz svoj nadolazeći i novorazvijeni Kodeks Međunarodne konvencije o standardima obuke, sertifikacije i straže za osoblje ribarskih brodova (STCW-F). Smjernice se odnose na relevantne međunarodne pravne instrumente. Pružaju smjernice za nadležne vlasti i za osobe koje nadležne vlasti prepoznaju za sprovođenje medicinskih pregleda i izdavanje medicinskih sertifikata. Postavljaju standarde za vid i sluh, zahtjeve za fizičku sposobnost, kriterijume sposobnosti za korištenje lijekova i uobičajene medicinske usove, formate za vođenje evidencije o medicinskim pregledima i medicinskim sertifikatima. Takođe, se bave učestalošću i postupkom pregleda, pravom na privatnost, i postupcima žalbe ako je sertifikat odbijen.

Osim smjernica za medicinski pregled, trostrani sastanak predstavnika vlada, vlasnika ribarskih brodova i ribara istakao je važnost programa nadzora zdravlja ribara na radu. Sastanak je zatražio od ILO-a da razvije upute na ovu temu kroz trostrani konsultativni proces sa IMO-om i drugima, oslanjajući se na principe navedene u ILO-inim instrumentima za sigurnost i zdravlje na radu, kao i na rad koji su već obavili socijalni partneri i pomorski medicinski stručnjaci.

Trostrani sastanak je uzeo na znanje Deklaraciju ILO-a o temeljnim principima i pravima na radu, koja je izmijenjena 2022. godine kako bi se preciziralo da sve države članice ILO-a imaju obavezu poštovati, promovisati i ostvarivati novododani princip koji se tiče temeljnog prava na sigurno i zdravo radno okruženje.

Podložno odlukama relevantnih upravnih tijela IMO-a i ILO-a, smjernice za medicinski pregled ribara biće široko distribuirane od strane obje organizacije.

Izvor:maritimecyprus.com

Podijeli vijest:

Leave a Reply