Skip to main content
search
VijestiSvijet

Indeks ITF-a navodi kompanije koje zloupotrebljavaju prava pomoraca

AAA

Izvor fotografije: Shutterstock.com

ITF je pokrenuo novi online indeks za borbu protiv eksploatacije i zloupotrebe prava radnika na moru. Indeks prekršaja prava pomoraca navodi kompanije koje poriču i zloupotrebljavaju osnovna ljudska i sindikalna prava pomoraca – uključujući neisplaćivanje plata, nepružanje osnovnih potrepština uključujući hranu i vodu, te napuštanje na moru u nesigurnim uslovima. Pomorci rade u najtežim mogućim uslovima. Ne samo da se bore protiv sila prirode na svjetskim okeanima, već ostaju nevidljiva radna snaga, provodeći mnogo mjeseci daleko, ponekad i bez kontakta sa svojim porodicama i prijateljima. Često rade u skučenim uslovima sa malo ili nimalo mogućnosti za izlazak na obalu i medicinsku pomoć.

Uprkos teškim uslovima sa kojima se pomorci već suočavaju, postoje neke kompanije (vlasnici brodova, menadžeri, zastave država itd) koje bi to dodatno pogoršale negiranjem ili zloupotrebom osnovnih ljudskih i sindikalnih prava pomoraca, ignorisanjem međunarodnih konvencija koje regulišu uslove rada i života pomoraca na brodu.

Indeks prekršaja prava pomoraca ITF-a nastoji da identifikuje:

– Akcije vlasnika brodova, menadžera brodova, zastava država ili drugih strana, koje zaslužuju uključivanje u Indeks prekršaja prava pomoraca ITF-a.

ITF uzima sljedeće faktore:

  • Akcije koje krše osnovna prava pomoraca, bilo pojedinačno ili kolektivno.
  • Akcije koje krše sindikalna prava pomoraca uključujući sve akcije koje nastoje spriječiti ili obeshrabriti članstvo u sindikatu ili kontakt sa sindikatima; zastrašivanje članova sindikata ili potencijalnih članova sindikata (uključujući upotrebu ili prijetnju upotrebom sile); i pravne, administrativne ili druge akcije protiv bilo kojeg pomorca ili njihove porodice zbog učestvovanja u industrijskim akcijama.
  • Stalni pokušaji varanja pomoraca od njihovih prava po važećim zakonima, kolektivnim ugovorima (uključujući ITF odobrene ugovore) ili individualnim ugovorima o zaposlenju
  • Stalno ignorisanje međunarodnih standarda vezanih za pomorsku sigurnost, smještaj posade, i druge relevantne standarde

Izvor: Maritime Cyprus

Podijeli vijest:

Leave a Reply