Skip to main content
search
KarijeraVijesti

Kako digitalizacija oblikuje regrutaciju u pomorstvu

AAA

Izvor fotografije: Shutterstock.com

Tokom SAFETY4SEA Hamburg Foruma 2024, Alexander Held, šef komercijalnih aktivnosti u kompaniji TURTLE, održao je prezentaciju koja je istraživala transformativne prednosti koje digitalna platforma za regrutaciju može ponuditi.

TURTLE je pomorska regrutaciona platforma koja povezuje brodarske kompanije i pomorce globalno na fer i zakonit način. Služi kao dobar primjer kako digitalno rješenje može pozitivno uticati na industriju gdje se primjenjuje, suprotstavljajući se nedostatku kvalifikovanog osoblja, podstičući raznolikost, privlačeći mlade talente kroz inovacije i umanjujući rizik od malverzacija.

U svijetu ima oko 1,9 miliona pomoraca. Kada se govori o digitalizaciji u ovom sektoru važno je napomenuti da pored regrutacije postoje i druga područja koja vrijedi spomenuti.

Prvo, poboljšana je komunikacija između broda i obale kroz digitalizaciju, kako profesionalno tako i lično. Pomorci sada mogu lakše komunicirati sa prijateljima i porodicom. Takođe, poboljšan im je pristup rješenjima za mentalno zdravlje i medicinsku pomoć. Dodatno, operacije brodova postale su efikasnije, a navigacija sigurnija. Što se tiče regrutacije, pomorci sada imaju poboljšan pristup mogućnostima za posao, kao i testovima, obuci i obrazovanju. Ranije je bila potrebna fizička prisutnost, ali sada su mnogi procesi dostupni na daljinu, uključujući digitalno dijeljenje sertifikata.

Trenutno je oko 170.000 pomoraca registrovano na TURTLE, predstavljajući više od 140 zemalja globalno. Proces je jednostavan: pomorci se prijave, popune svoje profile, i brodarske kompanije ih mogu kontaktirati za poslovne prilike.

Kada je TURTLE lansiran u svojoj sadašnjoj formi prije dvije godine, tržište je bilo veoma fragmentirano, sastavljeno od agencija, pomoraca, brodarskih kompanija i drugih učesnika.

Sa jedne strane, tu su iskusni pomorci sa čvrstim iskustvenim zapisom koji traže efikasan alat za upravljanje svojom karijerom i pristup uglednim poslodavcima 24/7. Istovremeno, postoje i grupe pomoraca koje se suočavaju sa specifičnim izazovima prilikom traženja posla.  

Trenutno, pomorska industrija se suočava sa značajnom rodnom neravnotežom, sa samo 1,2% globalne radne snage pomoraca koji čine žene od ukupno skoro 2 miliona pomoraca. Ova nedovoljna zastupljenost ističe hitnu potrebu za povećanjem rodne raznolikosti na brodovima.

Uopšteno, ulažu se napori za stvaranje inkluzivnijeg i prijatnog okruženja za žene u pomorskom sektoru, sa sve više inicijativa za ekološku, socijalnu i upravljačku odgovornost (ESG).

Saradnja sa neprofitnim organizacijama (IHRB, SSI i MACN) u industriji otkrila je u anketi sa 5.000 učesnika TURTLE pomoraca da je 40% njih doživjelo korupciju vezanu za njihov posao, pri čemu je 70% ovih incidenata povezano sa regrutacijom.

Pored pružanja brzog i transparentnog pristupa vodećim brodarskim kompanijama, promovisanja rodne raznolikosti i borbe protiv nezakonitih aktivnosti, razni drugi aspekti mogu dodatno motivisati pomorce tokom procesa regrutacije.

Implementacija online mentorskih programa za pružanje smjernica i podrške pomorcima, posebno onima koji su novi u industriji ili traže mogućnosti za napredovanje u karijeri. Iskusni profesionalci mogu podijeliti svoja saznanja, znanje i savjete kako bi pomogli pomorcima da efikasnije upravljaju svojim karijerama.

Pružanje pomorcima pristupa informacijama o platama i industrijskim standardima kako bi osigurali fer i transparentnu kompenzaciju. Ove informacije mogu pomoći pomorcima da bolje pregovaraju o uslovima sa potencijalnim poslodavcima i donose informisane odluke o svojim karijernim prilikama.

Korišćenje društvenih mreža za dijeljenje uspješnih priča i svjedočanstava pomoraca koji su našli zaposlenje putem platforme. Ove priče mogu inspirisati i motivisati druge pomorce, istaknuti prednosti korišćenja platforme i povećati svijest o mogućnostima dostupnim u pomorskoj industriji.

Razni poduhvati su trenutno u toku kako bi se proširili ovi aspekti i dalje osnažili pomorce u budućnosti.

TURTLE je posvećen kontinuiranom poboljšanju i unapređenju svoje platforme kako bi bolje zadovoljio potrebe pomoraca i brodarskih kompanija.

Izvor: Safety4Sea

Podijeli vijest:

Leave a Reply