Skip to main content
search
VijestiSvijet

Klimatski plan Velike Britanije ‘nedovoljan’

AAA

Izvor fotografije: Shutterstock.com

Još jedna pravna bitka oko klimatskih planova britanske vlade završena je presudom Visokog suda da klimatska strategija britanske vlade nije adekvatna i stoga krši Zakon o klimatskim promjenama Velike Britanije, prema ekološkoj pravnoj organizaciji ClientEarth.

Ovo je druga pobjeda klimatskih grupa u dvije godine, pri čemu se od sekretara države očekuje da sada mora izraditi revidirani plan u roku od 12 mjeseci.

Plan mora osigurati da Velika Britanija ostvari svoje pravno obavezujuće ugljenične budžete i svoje obećanje o smanjenju emisija za više od dvije trećine do 2030. godine.

“U današnjoj presudi Visokog suda, koja je uslijedila nakon pravnih izazova od strane organizacija Friends of the Earth, ClientEarth i Good Law Project, vlada je ponovo proglašena krivom za kršenje Zakona o klimatskim promjenama kada je usvojila Plan za isporuku ugljeničnih budžeta,” rekao je ClientEarth u svom saopštenju za javnost 3. maja 2024. godine.

Još u julu 2022. godine, dok je Velika Britanija bila zahvaćena rekordnim temperaturama, Visoki sud je presudio protiv “nedovoljne strategije nultih emisija” vlade, kako je opisao ClientEarth, zaključujući da je prekršen Zakon o klimatskim promjenama i da je potrebno ojačati je.

Godinu dana kasnije, vlada je proizvela revidirani klimatski plan koji “i dalje daleko zaostaje za vjerodostojnim planom koji zahtijeva zakon,” kako tvrdi ClientEarth. U februaru 2024. godine ClientEarth se vratio na sud zajedno sa svojim partnerima Friends of the Earth i Good Law Project, i po drugi put pobijedio.

Vrijedno je spomenuti da je Zakon o klimatskim promjenama usvojen 2008. godine nakon uspješne kampanje Big Ask koju je predvodio Friends of the Earth. Prema zakonu, vlada mora usvojiti niz ugljeničnih budžeta.

Ovi pravno obavezujući ugljenični budžeti služe kao ‘koraci’ za osiguranje dugoročnog cilja za 2050. godinu (koji je postavljen na neto nulu prema zakonu), kako kaže ClientEarth u svom saopštenju za javnost. Zakon je takođe uspostavio formiranje Komiteta za klimatske promjene da savjetuje vladu o klimatskim promjenama, uključujući njen cilj smanjenja ugljenika.

Plan za isporuku ugljeničnih budžeta objavljen je u martu 2023. godine i navodno je postavio vladine politike koje omogućuju da se ostvare ugljenični budžeti 4-6 i međunarodni cilj za 2030. godinu. Plan je objavljen nakon što je Visoki sud presudio da je prethodni plan nezakonit.

Organizacije sada pozivaju na novi plan koji osigurava da se ispune nacionalni i međunarodni klimatski ciljevi Velike Britanije i da se ekonomske koristi izgradnje zelenije budućnosti pravedno dijele kroz društvo.

Izvor: Shipping Telegraph

Podijeli vijest:

Leave a Reply