Skip to main content
search
VijestiSvijetIstaknute Vijesti

Kontejnerski transport će najviše osjetiti nadolazeću FuelEU Maritime regulativu

AAA

Izvor fotografije: Shutterstock.com

Nova analiza iz Njemačke pokazuje da će sektor kontejnerskog transporta najviše osjetiti kazne od nadolazeće FuelEU Maritime regulative, pri čemu će ovaj sektor vjerovatno činiti skoro trećinu svih isplata.

Finansijski uticaj FuelEU Maritime, koji stupa na snagu početkom sljedeće godine, usmjerava pažnju brodarskih kompanija jer se suočavaju sa potencijalnim kaznama za nepoštovanje ciljeva smanjenja intenziteta GHG-a.

Brodovi će biti kažnjeni sa €2,400 po toni VLSFO-ekvivalenta ako ne ispune početni cilj smanjenja od 2% u odnosu na osnovnu vrijednost iz 2020. godine. Zahtjev za smanjenje intenziteta GHG odnosi se na 100% energije korišćene na putovanjima i prilikom pristajanja u lukama unutar EU/EEA, kao i na 50% putovanja u i izvan bloka.

OceanScore je identifikovao segmente koji će biti najviše pogođeni. OceanScore predviđa da će brodarstvo u cjelini prikupiti ukupne FuelEU kazne od 1,345 milijardi eura u 2025. godini, kroz analizu 13.000 brodova preko 5.000 gt koji trguju unutar i prema EU/EEA, a na koje se odnosi ova regulativa.

Kao i kod EU sistema trgovine emisijama (EU ETS), segment kontejnerskog transporta će biti najviše pogođen, čineći 29% bruto kazni prema OceanScore-u, slijede ro-pax brodovi sa 14%, dok tankeri i balkeri svaka sa 13%.

„Kritično je za brodarske kompanije da odrede osnovu za očekivane troškove FuelEU kako bi osigurali odgovarajuće planiranje i budžetiranje za poređenje različitih opcija ublažavanja, kao i da odluče šta će uraditi sa neizmirenim obavezama usklađivanja,“ rekao je Albrecht Grell, izvršni direktor OceanScore-a. „Ovo će zahtijevati, u većoj mjeri nego EU ETS, korporativnu strategiju za određivanje kako smanjiti balans/deficit usklađenosti, kako komercijalizovati višak i nositi se sa preostalim deficitima.“

Izvor: Splash247

Podijeli vijest:

Leave a Reply