Skip to main content
search
VijestiSvijetIstaknute Vijesti

MEPC 81: “Da” na predloge pomorske zajednice

AAA

Izvor fotografije: cktravels.com / Shutterstock.com

International Chamber of Shipping  (ICS) pozdravlja napredak postignut tokom intenzivnih pregovora na marginama MEPC 81 za postizanje nultih emisija iz pomorstva i podršku koju je dobilo oko 60 država članica za sistem fiksnog doprinosa po toni stakleničkih gasova. Cilj sistema koji predlaže ICS je smanjenje razlike u troškovima i pružanje podsticaja za brže usvajanje zelenih pomorskih goriva, kao i osiguranje potrebnih sredstava za podršku naporima pomorstva za smanjenje emisija stakleničkih gasova zemalja u razvoju.

U svojoj objavi, ICS napominje da “sada bolje razumijemo zabrinutosti vlada koje i dalje imaju pitanja o predloženom mehanizmu naplate. ICS će nastojati adresirati ove zabrinutosti sa svim vladama prije sljedećeg kruga pregovora IMO-a u septembru.”

Među ostalim odlukama, MEPC 81 je riješio sljedeće:

  • Odobrenje privremenih smjernica o implementaciji Konvencije za kontrolu balastne vode brodova.
  • Odobrenje smjernica za uzorkovanje fuel oil-a radi određivanja usklađenosti sa MARPOL-om.
  • Preporuka za grupu fokusiranu na hvatanje i skladištenje ugljen-dioksida na brodovima.
  • Odobrenje plana za modifikaciju smjernica iz 2021. godine u vezi sa sistemima ograničenja snage osovine/motora sa mogućnošću zaobilaženja.
  • Dogovor o napretku diskusija sa Sekretarijatom Bazelske konvencije za uspostavljanje Hongkonške konvencije kao vodeće međunarodne konvencije za recikliranje brodova.

Međutim, vrijedno je napomenuti da predložena rezolucija koja pojašnjava trenutni status CII nije dobila dovoljnu podršku od država članica. “Međutim, široko prepoznavanje potrebe za adresiranjem neregularnosti koje su nastale je ohrabrujuće,” zaključuje ICS.

Izvor: naftikachronika.gr

Podijeli vijest:

Leave a Reply