Skip to main content
search
VijestiSvijet

Oficiri na tankerima izvještavaju o velikom zadovoljstvu, ali i o velikom radnom opterećenju

By 13/05/2024May 14th, 2024Nema komentara
AAA

Izvor fotografije: Shutterstock.com

Udruženje vlasnika tankera Intertanko objavilo je rezultate svoje najnovije online ankete među članovima posade širom globalne flote, zasnovane na odgovorima više od 5.400 pomoraca. Uvid u osjećaje pomoraca otkrio je oblasti u kojima je zadovoljstvo visoko, kao i zajedničke probleme koje je potrebno riješiti.

“Iako, postoje neka pitanja vezana za zlostavljanje, radne sate i opterećenje… u glavnom, pomorci su zadovoljni svojom karijerom, žele da teže najvišim profesionalnim kvalifikacijama i nastave karijeru na kopnu,” otkrili su autori.

Anketa je bila usmjerena prvenstveno na mlađe oficire na tankerskim brodovima, koji su činili oko 70 posto svih ispitanika. Većina su bili Filipinci, Indijci i Grci, predstavljajući vodeće pomorske nacije, i najveći dio je služio na tankerima. Oko dva posto su bile žene.

Radno opterećenje se pokazalo kao najveći problem, u skladu sa izvještajima iz svakog ugla pomorske profesije. Oko 76 posto je izvijestilo da su preopterećeni zadacima i odgovornostima koje imaju. Razlike među nacionalnostima bile su značajne, pri čemu su Filipinci najčešće izvještavali da su preopterećeni. Filipinci su takođe izvijestili o najvećoj motivaciji i sreći, kao i najvećem zadovoljstvu svojim ugovorima o zaposlenju, ravnoteži između posla i privatnog života i uslovima na brodu. Oni su takođe najvjerovatnija nacionalnost koja bi preporučila pomorsku karijeru drugima.

“S obzirom da svi ispitanici obavljaju slične zadatke, pitanje otpornosti filipinskih pomoraca možda zahtijeva istragu na nivou kompanije,” preporučili su autori Intertanka.

Možda najzabrinjavajući trend bio je visok procenat ženskih oficira koji su prijavili nedolično ponašanje na brodu na osnovu pola (44 posto). To je sistemski problem koji je privukao pažnju u IMO i šire, i koji se poklapa sa drugim izvještajima.

Ukupno, ispitanici su izvijestili da je nacionalnost najveći izvor diskriminacije i nedoličnog ponašanja na brodu (19 posto), a zatim izgled (11 posto).

Anketa je takođe ispitivala regrutaciju, obuku i zadržavanje. Na početku karijere, dobijanje dovoljno vremena na moru bio je problem za mnoge mlade oficire.

Na kraju karijere, većina ispitanika (60 posto) rekla je da želi napustiti pomorstvo i raditi na kopnu jednom kada dostignu dovoljno visok čin. Porodični razlozi, preveliko radno opterećenje i dostupnost boljih prilika u zaposlenju na kopnu bili su vodeći faktori u ovoj odluci. Rastući trend kriminalizacije pomoraca (tendencija da se posada uhapsi nakon veće pomorske nesreće) bio je manji, ali i dalje prisutan motiv za napuštanje mora, zajedno sa spoljnim rizikom od napuštanja.

“Jasno je da moramo osigurati da se o pomorcima brine kroz visokokvalitetne uslove zaposlenja i zaista se fokusiramo na njihovu dobrobit i razvoj. Mladi pomorci danas žele napredovati, biti mentorisani od starijih i iskoristiti najbolje iz svoje izabrane karijere,” rekao je Dimitris Fokas, menadžer za obuku u Maran Tankers Management i predsjednik Komiteta za ljudski element INTERTANKO-a.

Izvor: The Maritime Executive

Podijeli vijest:

Leave a Reply