Skip to main content
search
VijestiCrna Gora

Predavanje na Pomorskom fakultetu Kotor: funkcija i izgled novog BWTS/sistema za tretman balastnih voda

AAA

Izvor fotografije: pomorstvo.info

U saradnji NVU Alumni kluba Pomorskog fakulteta Kotor i uz stručnu pomoć pomorske kompanije Crnogorska Plovidbe a.d. Kotor, 24. januara, održano je stručno predavanje, a istog dana i obuka za rukovanje BWTS/sistemom za tretman balastnih voda.

U okviru predavanje i obuke, detaljno je opisano funkcionisanja sistema, važeće regulative, stvarni i mogući problemi u radu i brojne druge teme, sve praćeno vizuelnom prezentacijom svakog pomenutog segmenta.

Između zanimljivih tema, posebna pažnja je bila posvećena i funkciji separatora goriva i ulja, dat je detaljan opis rada i predstavljeni su mogući problemi u radu i metodama rada.

Takođe, među glavnim temama, posebno namjenjenim za učesnike ovog predavanje iz struke, našli su se i pločasti izmjenjivači toplote kao i servis i popravke.

Uslijedila su brojna pitanja pred prepunim amfiteatrom Pomorskog fakulteta, na koje je odgovore najčešće davao ovlašćeni predstavnik kompanije Marine Division CS & AS at Alfa Laval, Nikola Buneta, stručnjak iz Rijeke. Njemu je tokom predavanja, obuke i komunikacije sa publikom asistirao kolega iz Bugarske, Nikola Kaloyanov, takođe iz iste kompanije.

Tokom predavanja i obuke, predstavljena su i dostignuća kompanije “Alfa Laval“, a među učesnicima u diskusiji, našlo se i više pomoraca sa iskustvom oko balastnih voda na brodu, pa se uz promociju novog BWTS/sistema za tretman balastnih voda, otvorilo niz pitanja o regulativama na brodu, šta se smatra „čistom vodom“, a u vezi sa tim uslijedile su i druge, tehničke i pravne diskusije.

Pomenuto je da se godišnje preveze oko 10 do 12 milijardi tona balastne vode širom svijeta, i da se legalni aspekti zamjene balasta odnose se na zamjenu balasta koji se mora obavljati u dubokom moru, izvan područja priobalja. Konvencija o balastnim vodama propisuje i preporučuju zamjenu balasta 200 nautičkih milja od obale ili na moru dubine više od 200 metara. Kada to nije moguće, onda barem na udaljenosti 50 nautičkih milja pri dubini većoj od 200 metara ili, ako ni to nije moguće, tada država treba odredi gdje će brod da zamijeni balast.

I u vezi sa tim nekoliko učesnika u raspravi iznijelo je problem, jer pomorci znaju da ima određeni broj država koje nemaju adekvatne propise u vezi sa tim, ili ih uopšte nemaju.

Inače, kako se čulo na ovom predavanju, Međunarodna pomorska organizacija (IMO) je još 2004. godine usvojila Međunarodnu konvenciju za kontrolu i upravljanje brodskim balastnim vodama i u službenoj primjeni je od 2017. godine, sa dvije Uredbe: D-1 i D-2.

Prva, D-1, odnosi se na izmjenu balastne vode, dok D-2 nalaže efikasnost sistema za ispuštanje organizama sa brodova.

Ovo vrlo uspješno predavanje u organizaciji Alumni kluba Pomorskog fakulteta Kotor i uz pomoć pomorske kompanije Crnogorska Plovidbe a.d. Kotor, ostaće upamćeno kao zanimljivo i nadahnuto, jer je privuklo i studente i aktivne pomorce, stručne posmatrače i takozvanu „laičku“ publiku, što je čitav događaj učinilo još bogatijim.

Nikola Vlahović, pomorstvo.info

Podijeli vijest:

Leave a Reply