Skip to main content
search
VijestiSvijetIstaknute Vijesti

Sigurnosna razmatranja za uspostavljanje zelenih koridora

AAA

Izvor fotografije: Shutterstock.com

Forum za pomorske tehnologije (MTF) danas je objavio novi izvještaj koji istražuje sigurnosna razmatranja za uspostavljanje zelenih koridora.

Studija MTF-a olakšava dijeljenje informacija stvaranjem kontrolne liste sa 24 tačke sigurnosti, ističući plovila i luke, kao i kolaborativne i tehničke aspekte u planiranju i procjeni zelenih koridora. Sigurnosna razmatranja obuhvataju osnovu za odobravanje i regulatorni okvir, operacije plovila u međunarodnoj trgovini, rizike za treće strane, operacije u luci i bunkering, obuku i kompetencije, kao i specifična razmatranja goriva.

Ključne preporuke

– Rano planiranje sigurnosnih procjena

– Sprovođenje procjene rizika operacija u luci i bunkeringa

– Korišćenje dostupnih standarda za olakšavanje budućeg prihvatanja luka

– Razumijevanje rizika za treće strane u luci

– Dijeljenje informacija i planova za vanredne situacije sa međudržavnim akterima

– Razvoj i implementacija sistema upravljanja sigurnošću (SMS) za alternativna goriva

“Postoji mnogo prepreka koje treba uzeti u obzir u vezi sa formiranjem zelenih koridora, pri čemu sigurnost mora biti u prvom planu ovih diskusija. Trebalo bi osigurati da svi zainteresovani subjekti imaju pristup našim nalazima i glas u procesu kako bismo zajednički adresirali izazove sa kojima se suočavamo.” – rekao je Alf Tore Sørheim, vršilac dužnosti generalnog direktora za pomorstvo i navigaciju u Norveškoj pomorskoj upravi.

Prema MTF-u, preporuke sažete u kontrolnoj listi sigurnosti za uspostavljanje zelenih koridora namijenjene su da se koriste od strane vlasnika brodova i lučkih autoriteta kao referenca u planiranju i procjeni zelenog koridora kako bi se osiguralo da se važne teme identifikuju i analiziraju. Kontrolna lista nije namijenjena kao sveobuhvatan popis svih operativnih i tehničkih aspekata koji se tiču sigurnog prihvatanja alternativnih goriva, i većina navedenih preporuka zahtijevaće detaljan rad i nove specifične kontrolne liste.

“Uspostavljanje zelenih i digitalnih pomorskih koridora (GDSC) sa slično mislećim partnerima ključni je faktor za ubrzanje rane primjene alternativnih goriva. Studija MTF-a može podržati tekući rad koji lučke vlasti već preduzimaju, kao što je kroz Port Authorities Roundtable o dijeljenju iskustava koja mogu informisati razvoj nacionalnih standarda i smjernica od strane odgovarajućih država.” – komentarisao je Tan Hoe Soon, pomoćnik glavnog izvršnog direktora za Pomorsku i lučku upravu Singapura.

Izvor: Safety4Sea

Podijeli vijest:

Leave a Reply