Skip to main content
search
VijestiSvijet

Sigurnost plovidbe: Jedna od glavnih oblasti nedostataka prema PSC-u

AAA

Izvor fotografije: Shutterstock.com

Sigurnost plovidbe je oblast koja obuhvata 36 kodova nedostataka identifikovanih brojem 10###. Tokom posljednjih 5 godina, Sigurnost plovidbe konstantno se nalazi među prvih pet oblasti nedostataka prema PSC-u, pokazujući rastuće trendove gotovo u svim regionima.

Ovo ukazuje na fokus službenika PSC-a na ovu specifičnu oblast nedostataka i ističe postojeće praznine u poštovanju propisa vezanih za Sigurnost plovidbe. U posljednjih 5 godina, identifikovano je 51,949 nedostataka koji se odnose na Sigurnost plovidbe, od kojih su 4,037 označeni kao razlozi za zadržavanje broda. Najčešći kodovi nedostataka povezani sa Sigurnošću plovidbe u posljednjih 5 godina prikazani su u Tabeli 2.

Tabela 2 otkriva šta su službenici PSC-a identifikovali tokom boravka u lukama što nije u skladu sa propisima i uobičajenim standardima industrije, vezano za Sigurnost plovidbe. Većina kodova nedostataka odnosi se na opremu i dokumente, pri čemu su samo dva ‘proceduralna’ (10127 Plan putovanja ili plovidbe & 10135 Praćenje plana putovanja ili plovidbe).

Tabela 1: Rangiranje Sigurnosti Plovidbe / Izvor: RISK4SEA

Godina | Udio | Rang

2019 | 9.34% | 5
2020 | 10.33% | 5
2021 | 12.22% | 3
2022 | 13.05% | 2
2023 | 12.01% | 3

Tabela 2: Najčešći kodovi nedostataka povezani sa sigurnošću plovidbe

# | KOD nedostatka | # nedostataka | Zadržavanja

1 | 10116 Nautičke publikacije | 5,509 | 432
2 | 10109 Svjetla, oblici, zvučni signali | 5,172 | 338
3 | 10127 Plan putovanja ili plovidbe | 5,046 | 296
4 | 10105 Magnetski kompas | 4,279 | 128
5 | 10111 Karte | 4,110 | 615

Kod (1011) je kod nedostatka odgovoran za najviše zadržavanja brodova povezanih sa sigurnošću plovidbe. Ovaj kod, uz potpunu implementaciju ECDIS-a, trebalo je da bude eliminisan; međutim, mnogi brodovi i dalje koriste papirne karte kao rezervni metod za ECDIS. Drugi kod za zadržavanje broda na listi odnosi se na BNWAS (Sistem alarma za čuvanje mosta tokom navigacije). Najčešći nalaz je deaktivacija ili kvar sistema. Treći kod u pogledu zadržavanja je nautička publikacija. Ovo pokazuje da mnogi brodovi još uvijek imaju problema sa ažuriranjem dokumentacije na brodu povezane sa sigurnošću plovidbe.

Strukturalni i kodovi vezani za opremu su neki od problema sa kojima se mnogi brodovi suočavaju tokom svoje službe. Međutim, ovi alati su tu da poboljšaju sigurnost plovidbe. Nalazi nedostataka na sistemima ili opremi vezanoj za sigurnost plovidbe su pitanja visokog prioriteta, jer su ti sistemi postavljeni kako bi pružili dodatne mjere kontrole za pomorce da obavljaju glavnu svrhu na brodu, koja je navigacija.

Uzimajući u obzir ukupan pregled liste nedostataka, evidentno je da industrija još uvijek ima problema u pružanju podrške floti kako bi se ispunili zahtjevi za njenom glavnom svrhom: navigacijom od tačke A do tačke B i transportom tereta.

Prema EMSA-i, najčešći problem u incidentima vezanim za navigaciju je ljudska akcija, ali to ne može identifikovati službenik PSC-a. PSC inspekcija se ne izvodi dok je brod u pokretu, pa se mogu provjeriti samo sistemi i oprema. Međutim, i to je takođe važno.

Potpuna implementacija ECDIS-a je doprinijela povećanju sigurnosti putovanja; međutim, nije eliminisala greške u planiranju rute i praćenju zakazanog plana. Budući da je riječ o sistemu usmjerenom pristupu (prikazi, giro kompasi, radari, sistemi pozicioniranja spojeni u jedan sistem), bilo kakav kvar podržavajućih sistema (nedostaci označeni od strane PSCO) može dovesti do neželjenih situacija i pogrešnih odluka od strane Bridge Team-a i Kapetana.

Ono što menadžmenti moraju da prate je proaktivni pristup navigacijskim problemima, počevši od stanja opreme i sistema, a zatim prelazeći na kompetentnost i sposobnost posada. Oba gore navedena pitanja su izuzetno važna za osiguranje navigacijske sigurnosti.

Izvor:

Podijeli vijest:

Leave a Reply