Skip to main content
search
VijestiSvijet

Smanjenje emisija stakleničkih glasova putem proizvodnje nafte i gasa

AAA

Izvor fotografije: Shutterstock.com

“ABB” je tehnološki lider u elektrifikaciji i automatizaciji, koji omogućava održiviju i resursno efikasniju budućnost. Rješenja kompanije povezuju inženjersko znanje i softver kako bi optimizovali način na koji se stvari proizvode, transportuju i upravljaju. Približno 105.000 zaposlenih u “ABB-u” radi više od 130 godina na kvalitetu, i posvećeni su pokretanju inovacija koje ubrzavaju industrijsku transformaciju.

“ABB” isporučuje rješenja i usluge za proizvodnju nafte i gasa na moru na norveškom kontinentalnom pojasu i širom svijeta, koja smanjuju velike emisije gasova staklene bašte, i na taj način doprinose održivijoj i resursno efikasnijoj budućnosti.

Napajanje sa kopna od obnovljive energije do instalacija na moru, obično može smanjiti oko 90 procenata emisije gasova staklene bašte. Razlog je što se lokalne gasne turbine mogu isključiti.

“Počeli smo isporuku energije sa kopna na norveškom kontinentalnom pojasu sa platformom “Troll A” 2005. godine. Nakon toga su uslijedile isporuke za Valhall, Gjøa, Troll fazu 2, Goliat, Martin Linge, Johan Sverdrup, Oseberg (planiran početak 2026.) i Draugen (planiran početak 2027.). Ove isporuke smanjuju do dva miliona tona CO2 godišnje.

Naša isporuka može početi sa mapiranjem potreba i rješenja, po mogućnosti u saradnji sa drugim uključenim stranama. Ovaj preliminarni rad kulminira studijom. Procedura može biti posebno korisna kada je u pitanju integracija sa postojećim energetskim/električnim rješenjima. Simulacija različitih scenarija može biti dio posla.”

Integracija vjetra za elektrifikaciju proizvodnje nafte i gasa na moru može obezbijediti značajno smanjenje emisije CO2. Prvi energetski sistem na svijetu za ovo, “Hywind Tampen”, počeo je da se proizvodi u novembru 2022. godine. Sa kapacitetom sistema od 88 MW, proizvodiće oko 35 procenata energetskih potreba za polja Snorre i Gullfaks. Rezultat je smanjenje emisije CO2 od 200.000 tona godišnje, što je ekvivalentno emisiji iz 100.000 automobila. “ABB” je doveo do razvoja sistema, uključujući opsežne studije, koje su uključivale upotrebu simulatora za testiranje različitih scenarija.

Pored ovakvih studija, naše isporuke za integraciju vjetrogeneratora na moru mogu uključivati energetske, električne, upravljačke i telekomunikacione sisteme za kompletne isporuke sistema.

Elektrifikacija opreme na morskom dnu kao što su kompresori i pumpe, daleko je efikasnija od ubrizgavanja gasa sa površine, i na taj način rezultira smanjenom potrošnjom energije i smanjenjem emisija. Prema članku TU iz 2021. godine, emisije CO2 na norveškom kontinentalnom pojasu se mogu smanjiti za do dva miliona tona godišnje. Smanjenje emisije će biti najveće ako je izvor energije obnovljiv, na primjer energija iz kopna ili vjetra na moru.

Povećani stepen automatizacije, kao što su autonomija, pametna softverska rješenja i povezane usluge, mogu rezultirati smanjenom potrošnjom energije, produženim radnim vremenom, boljom organizacijom i generalno efikasnijim radom i održavanjem. Takve mjere mogu smanjiti emisiju CO2, direktno u procesu, i indirektno kroz smanjenu aktivnost putovanja, na primjer manje putovanja helikopterom. “ABB” ima veliko iskustvo sa širokim spektrom takvih rješenja i usluga u okviru proizvodnje nafte i gasa, i može biti partner za operacije bazirane na podacima.

Napajanje sa kopna od obnovljive energije do instalacija na moru, obično može smanjiti oko 90 procenata emisije gasova staklene bašte. Razlog je što se lokalne gasne turbine mogu isključiti.

“Počeli smo isporuku energije sa kopna na norveškom kontinentalnom pojasu sa platformom “Troll A” 2005. godine. Nakon toga su uslijedile isporuke za Valhall, Gjøa, Troll fazu 2, Goliat, Martin Linge, Johan Sverdrup, Oseberg (planiran početak 2026.) i Draugen (planiran početak 2027.). Ove isporuke smanjuju do dva miliona tona CO2 godišnje.

Naša isporuka može početi sa mapiranjem potreba i rješenja, po mogućnosti u saradnji sa drugim uključenim stranama. Ovaj preliminarni rad kulminira studijom. Procedura može biti posebno korisna kada je u pitanju integracija sa postojećim energetskim/električnim rješenjima. Simulacija različitih scenarija može biti dio posla.”

Integracija vjetra za elektrifikaciju proizvodnje nafte i gasa na moru može obezbijediti značajno smanjenje emisije CO2. Prvi energetski sistem na svijetu za ovo, “Hywind Tampen”, počeo je da se proizvodi u novembru 2022. godine. Sa kapacitetom sistema od 88 MW, proizvodiće oko 35 procenata energetskih potreba za polja Snorre i Gullfaks. Rezultat je smanjenje emisije CO2 od 200.000 tona godišnje, što je ekvivalentno emisiji iz 100.000 automobila. “ABB” je doveo do razvoja sistema, uključujući opsežne studije, koje su uključivale upotrebu simulatora za testiranje različitih scenarija.

Pored ovakvih studija, naše isporuke za integraciju vjetrogeneratora na moru mogu uključivati energetske, električne, upravljačke i telekomunikacione sisteme za kompletne isporuke sistema.

Elektrifikacija opreme na morskom dnu kao što su kompresori i pumpe, daleko je efikasnija od ubrizgavanja gasa sa površine, i na taj način rezultira smanjenom potrošnjom energije i smanjenjem emisija. Prema članku TU iz 2021. godine, emisije CO2 na norveškom kontinentalnom pojasu se mogu smanjiti za do dva miliona tona godišnje. Smanjenje emisije će biti najveće ako je izvor energije obnovljiv, na primjer energija iz kopna ili vjetra na moru.

Povećani stepen automatizacije, kao što su autonomija, pametna softverska rješenja i povezane usluge, mogu rezultirati smanjenom potrošnjom energije, produženim radnim vremenom, boljom organizacijom i generalno efikasnijim radom i održavanjem. Takve mjere mogu smanjiti emisiju CO2, direktno u procesu, i indirektno kroz smanjenu aktivnost putovanja, na primjer manje putovanja helikopterom. “ABB” ima veliko iskustvo sa širokim spektrom takvih rješenja i usluga u okviru proizvodnje nafte i gasa, i može biti partner za operacije bazirane na podacima.

Izvor: www.tu.no

Podijeli vijest:

Leave a Reply