Skip to main content
search
KarijeraVijesti

UK MCA: Kako komunikacija i timski rad promovišu sigurnost

AAA

Izvor fotografije: Shutterstock.com

U okviru svojih smjernica “Leading for Safety guidelines”, UK Maritime and Coastguard Agency (UK MCA) iznosi ključne razloge zbog kojih su dobra komunikacija i izgradnja pozitivnog timskog okruženja presudni za stvaranje sigurnog radnog prostora.

Prema UK MCA, komunikacija i timski rad su neophodni dijelovi svakog radnog mjesta. Na brodu možda nećete samo raditi sa svojim kolegama, već i živjeti sa njima. Osim pomoraca na brodu, radićete i susretati se sa osobljem na obali, pilotima i inspektorima. Važno je da vaše interakcije proteknu što je moguće bolje.

Loša komunikacija može imati mnoge negativne efekte, uključujući:

– stvaranje nepredvidivog radnog okruženja,
– nizak moral,
– sukobe,
– povećanje grešaka, što dovodi do većeg broja incidenata.

Postoje određene barijere za komunikaciju na brodu koje biste mogli uzeti u obzir. To uključuju:

– različite stilove komunikacije,
– hijerarhijske strukture,
– daljinsku komunikaciju i korišćenje tehnologije,
– raznolike jezike i kulture,
– faktore koji utiču na učinak, kao što je umor.

Komunikacija nije samo o tome šta kažete, već i kako to kažete. Govor tijela, ton i tempo kojim govorite mogu uticati na to kako se poruka prima. Savjeti za dobru komunikaciju uključuju:

  1. a) Komunikator

– Držite svoju poruku sažetom, izbjegavajte korišćenje previše opisnog jezika.
– Osigurajte da prenesete značenje svoje poruke na lako razumljiv način.
– Održavajte dobar kontakt očima.
– Držite svoj govor tijela otvorenim – izbjegavajte previše gestikuliranja i održavajte miran stav.

  1. b) Slušalac

– Potpuno se fokusirajte na govornika – distrakcije mogu dovesti do toga da propustite informacije, ne komunicirate pravilno ili pogrešno shvatite što je rečeno.

– Izbjegavajte prekidati nekoga dok govori.
– Parafrazirajte što je rečeno i ponovite to kako biste provjerili da li ste razumjeli šta druga osoba govori.
– Slično komunikatoru, držite svoj govor tijela otvorenim – nemojte prekrštati ruke, održavajte kontakt očima i nagnite se malo prema govorniku.

Timski rad je bitan dio rada i života na brodu. Vaš tim ne uključuje samo ljude sa kojima direktno radite, već može uključivati bilo koji broj ljudi sa kojima dolazite u kontakt. To bi moglo uključivati, na primjer, pilote, lučke vlasti, osoblje na obali, više menadžere, klijente i čartere.

Postoji nekoliko faktora koji utiču na percepciju pomorca o zadatku i njegovoj sposobnosti da ga završi.

Na početku zadatka važno je provjeriti da li imate zajedničko razumijevanje, ponekad nazvano zajednički mentalni model. Da bi imali zajednički mentalni model među timom, važno je da svako u timu razumije:

– zadatak: šta pokušavate postići,
– tim: uloge i odgovornosti svih,
– strategiju: kako ćete kao tim postići cilj.

Briefing i debriefing je koristan način komuniciranja informacija o zadatku timu i osiguravanja zajedničkog mentalnog modela. Korisno je imati ove kratke sastanke često tokom smjene kako bi se smanjila prilika za gubitak fokusa.

Izvor: Safety4Sea

Podijeli vijest:

Leave a Reply