Skip to main content
search
VijestiSvijet

ULYSSES HELLAS i VESSELMAN razvijaju novi sistem za upravljanje posadom

AAA

Izvor fotografije: Shutterstock.com

Novo softversko rješenje razvijeno od strane ULYSSES HELLAS S.A. i VESSELMAN AS predstavlja univerzalno rješenje za upravljanje posadom koje obuhvata iskustvo i vještine članova posade, kao i poslovne zahtjeve relevantne za održavanje i aktivnosti u dry dock-u.

Ovo se opisuje kao jedinstveno rješenje za upravljanje posadom jer može da komunicira sa bilo kojim HR sistemom sa ciljem optimizacije.

Kompetencija posade ključni je faktor za dostizanje visokog kvaliteta operacija od strane pomorske kompanije i zahtijeva zapošljavanje kvalifikovanih inženjera sa tehničkim vještinama i iskustvom potrebnim za pokrivanje kako planiranog održavanja tako i neočekivanih incidenata koji se mogu dogoditi tokom plovidbe.

Pošto svaki HR sistem dokumentuje ove ključne informacije na različit način, činjenica da su lični zapisi članova posade dostupni menadžerima brodova u HR sistemu koji kompanija koristi znatno doprinosi olakšanom regrutovanju posade koja najbolje odgovara poslovnim zahtjevima za tehničke projekte kompanije.

Rješenje za upravljanje posadom koje nude ULYSSES i VESSELMAN rješava problem kako pristupiti ovoj dragocjenoj informaciji pružajući:

– fleksibilno indeksiranje radnih zapisa posade koji mogu biti pristupačni bilo kojem sistemu

– prikupljanje radnih zapisa posade kao nusproizvod korišćenja drugog softvera. Vrijeme koje pomorci provode na projektu se bilježi dok izvještavaju o svom radu.

Ovo rješenje je osmišljeno kako bi adresiralo primjetan nedostatak na tržištu, gdje su se odjeljenja za posadu tradicionalno oslanjala na ličnu procjenu oficira u kancelariji i osnovne pokazatelje trajanja plovidbe prilikom donošenja odluka.

Pomorci ostvaruju prednosti kroz evidenciju i priznavanje svojih sakupljenih vještina i iskustava unutar bilo kojeg sistema za upravljanje posadom kojeg koristi njihov poslodavac, pomorska kompanija.

Takođe, korist od ovoga imaju i odjeljenja zadužena za upravljanje posadom i tehnički sektor u potrazi za sposobnim članovima posade, kao i agenti za posadu koji se trude da usklade vještine i iskustva raspoloživih pomoraca sa potrebama i standardima pomorskih kompanija.

Izvor: shipmanagementinternational.com

Podijeli vijest:

Leave a Reply