Skip to main content
search
VijestiCrna Gora

Utvrđeni uslovi: Ko može biti pomorski agent, posrednik i kolike su kazne

AAA

Izvor fotografije: Shutterstock.com

Vlada, odnosno Ministarstvo saobraćaja i pomorstva dostavilo je Skupštini Crne Gore Predlog zakona o pomorsko – agencijskoj djelatnosti. Ukoliko državni parlament usvoji taj zakon po prvi put će u crnogorskom pravnom poretku biti na sistemski način regulisano obavljanje ove privredne djelatnosti.

“Ovim Zakonom biće utvrđeni uslovi za obavljanje pomorsko-agencijske djelatnosti, prava i dužnosti pomorskog agenta i pomorskog agenta posrednika, način vođenja upisnika pomorskih agenata i pomorskih agenata posrednika, nadzor nad obavljanjem pomorsko-agencijskih djelatnosti i druga pitanja od značaja za rad pomorskih agenata i pomorskih agenata posrednika”, navodi se u Predlogu zakona.

Ističe se da će ovim zakonom konačno biti utvrđeni uslovi za obavljanje pomorsko-agencijske djelatnosti koja se odnosi na: plovidbu brodova i njihovo iskorišćavanje, prihvat i otpremu brodova, brigu o putnicima i posadi, posredovanje pri zaključivanju ugovora o iskorišćavanju brodova, kupoprodaji, gradnji, konverziji, popravci brodova, osiguranju brodova i odgovornosti vlasnika broda, odnosno brodara i snabdijevanju brodova zalihama, kao i druga pitanja od značaja za obavljanje pomorsko-agencijske djelatnosti.

Pomorsko-agencijsku djelatnost moći će da obavlja pravno lice koje je upisano u upisnik pomorskih agenata ili u upisnik pomorskih agenata posrednika koji će voditi Ministarstvo pomorstva i saobraćaja.

Precizirano je da pomorski agent vrši administrativne i komercijalne poslove, koji se odnose na prihvat i otpremu brodova, zastupanje vlasnika broda, odnosno brodara u skladu sa izdatim punomoćjem.

Utvrđeno je i da pomorski agent posrednik obavlja poslove posredovanja u zaključivanju ugovora o iskorišćavanju brodova, kupoprodaji, gradnji i konverziji brodova, brodoopravljanju, u skladu sa izdatim punomoćjem.

Posebno je naglađeno da pomorsko-agencijsku djelatnost ne može da obavlja pravno lice koje koristi luku na osnovu zaključenog ugovora u skladu sa zakonom, ni sa njim povezana pravna lica.

“Licenca za pomorskog agenta, odnosno pomorskog agenta posrednika izdaje se nakon položenog stručnog ispita za sticanje licence za pomorskog agenta, odnosno pomorskog agenta posrednika. Stručni ispit polaže se na osnovu programa za polaganje stručnog ispita za sticanje licence za pomorskog agenta, odnosno pomorskog agenta posrednika”, piše u Predlogu zakona o pomorsko – agencijskoj djelatnosti.

Pojašnjeno je da će se stručni ispit polagati pred Komisijom za polaganje ispita za sticanje licence za pomorskog agenta, odnosno pomorskog agenta posrednika koju obrazuje Ministarstvo.

Licencu za obavljanje poslova pomorskog agenta, odnosno pomorskog agenta posrednika izdavaće Ministarstvo saobraćaja i pomorstva.

“Pravna lica koja obavljaju pomorsko-agencijsku djelatnost dužna su da zaključe ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti za naknadu štete nalogodavcu koja može nastati kao posljedica propusta u obavljanju pomorsko-agencijske djelatnosti. Minimalna suma osiguranja iznosi 50.000 eura po štetnom događaju, a 100.000 eura za sve štetne događaje u toku jedne godine trajanja osiguranja”, navodi se između ostalog u Predlogu zakona.

U Predlogu zakonu utvrđene su i novčane kazne ukoliko se ovaj akt prekrši.

“Novčanom kaznom u iznosu od 500 eura do 20.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako: obavlja pomorsko-agencijsku djelatnost, a nije upisano u upisnik pomorskih agenata ili u upisnik pomorskih agenata posrednika koji vodi Ministarstvo; obavlja pomorsko-agencijsku djelatnost, a koristi luku na osnovu zaključenog ugovora u skladu sa zakonom; obavlja pomorsko-agencijsku djelatnost, kao povezano pravno lice sa pravnim licem koje koristi luku na osnovu zaključenog ugovora u skladu sa zakonom; Ministarstvu ne prijavi promjenu podataka koji se odnose na uslove za upis u upisnik u roku od 15 dana od dana nastanka te promjene; na zahtjev lučke kapetanije ili drugog nadležnog organa ne pruži podatke o nazivu i sjedištu nalogodavca; za sve vrijeme obavljanja pomorsko-agencijske djelatnosti, nema zaključen ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti za naknadu štete nalogodavcu koja može nastati kao posljedica propusta u obavljanju pomorsko-agencijske djelatnosti”, stoji u Predlogu zakona.

Izvor: cdm.me

Podijeli vijest:

Leave a Reply