Skip to main content
search
VijestiSvijet

Uvid u budućnost brodarstva – Istraživanje Deloitte-a

AAA

Izvor fotografije: Shutterstock.com

Globalna pomorska industrija je kamen temeljac međunarodne trgovine, prevozeći približno 90% svjetske robe. Sa pomorskim centrima širom svijeta, ovaj kapitalno intenzivni sektor zahtijeva značajna ulaganja u svakoj fazi poslovnog ciklusa. Dimitris Koutsopoulos, izvršni direktor Deloitte Grčke, naglašava da industrija doživljava značajnu promjenljivost i rizik dok posluje u izuzetno konkurentnom i nepredvidljivom okruženju, suočavajući se sa širokim spektrom poslovnih, tehničkih, operativnih i geopolitičkih izazova. U ovom dinamičnom i uvijek promjenjivom pejzažu, praćenje industrijskih trendova i razumijevanje tržišnih očekivanja je ključno.

Deloitte, najveća firma za profesionalne usluge na globalnom nivou, ima snažno prisustvo u svim komponentama pomorskog ekosistema: trgovini, putničkim uslugama, krstarenjima, lukama, brodogradilištima, dobavljačima tehnologije, vlastima i regulatorima. U Grčkoj, koja je istorijski najveća brodarska nacija na svijetu, Deloitte je vodeća kompanija koja nudi revizorske i savjetodavne usluge pomorskoj zajednici. Koristeći naše dubinsko znanje o pomorskom sektoru i odnos povjerenja sa našim klijentima, sproveli smo istraživanje sa ciljem da identifikujemo stavove rukovodilaca u brodarstvu o trendovima i izazovima sa kojima se industrija trenutno suočava i koji će oblikovati njenu budućnost.

Deloitte-ovo istraživanje, sprovedeno povodom Posidonia 2024, dobilo je preko 100 odgovora od raznih učesnika u industriji koji predstavljaju javne i privatne brodarske kompanije svih veličina i sektora. Rezultati istraživanja pružaju vrijedne uvide u trenutno razmišljanje izvršnih direktora, finansijskih direktora i direktora brodarskih kompanija.

Kada su upitani da prioritetno rangiraju faktore koji će vjerovatno uticati na brodarsku industriju u kratkom i srednjem roku, geopolitički faktori su se jasno izdvojili, označeni kao prvi ili drugi najvažniji od strane skoro 70% ispitanika. Možda to ne bi bio slučaj prije nekoliko godina, ali od 2022. godine industrija se morala suočiti sa poremećajima uzrokovanim ratom u Ukrajini i krizom u Crvenom moru, što je, dodato geoekonomskim faktorima (povećanje proizvodnje nafte i gasa u SAD-u, povratak proizvodnje, near-shoring i friend-shoring, formiranje novih otpornijih trgovinskih koridora) dovelo do preispitivanja strateških planova u cijeloj industriji. Treba naglasiti da uticaj geopolitičkih i geoekonomskih faktora na brodarsku industriju nije jednosmjeran: oni mogu predstavljati izazove za određene učesnike, ali je vjerovatnije da će pružiti značajne prilike za druge.

Biti pripremljen za suočavanje sa izazovima je ključna odgovornost rukovodstva kompanije i dužnost menadžerskog lanca komandovanja. Naši nalazi iz istraživanja sugerišu da su rukovodioci u brodarstvu, u većini slučajeva, uvjereni u otpornost svojih kompanija. Praktično svi su izjavili visoku i umjerenu spremnost za suočavanje sa pogoršanim ekonomskim uslovima, kao i sa nesigurnošću i povećanom promjenljivošću tržišta. Ovo nije iznenađenje: rad u nepredvidljivim okruženjima i preživljavanje finansijskih i tržišnih kriza je u DNK vlasnika trgovačkih brodova i njihovih kompanija.

Stepen spremnosti za suočavanje sa strožijim regulatornim zahtjevima je manje impresivan. Manje od polovine ispitanika je ukazalo na visoku spremnost, dok je jedan od deset priznao nisku spremnost. Upoređujući sa odgovorima na značaj operativnih izazova, primjećujemo da većina rukovodilaca u brodarstvu smatra usklađenost sa regulatornim tijelima (npr. IMO, klasifikaciono društvo, inspekcije, ESG) kritičnom. S obzirom na to da je Evropski sistem trgovanja emisijama (ETS) stupio na snagu prvi put ove godine i da su IMO-ovi ciljevi za neto nultu emisiju blizu, potrebno je više raditi na ovom području kako bi se suočili sa rastućim izazovima.

Tamna tačka čini se suočavanje sa sajber prijetnjama: Relativno mali broj ispitanika je ukazao na visoku spremnost, dok je jedan od deset priznao nisku ili nikakvu spremnost. Zanimljivo je da, suprotno očekivanjima, prijavljeni stepen spremnosti protiv sajber prijetnji ne raste sa veličinom kompanije. Može se tvrditi da je priprema kompanije za suočavanje sa sajber prijetnjama pitanje mentaliteta: Lideri koji razumiju rizike mogu, i hoće, uspostaviti odgovarajući sajber bezbjednosni plan za veličinu i finansije svoje organizacije.

Završni dio istraživanja imao je za cilj procijeniti stavove rukovodilaca u brodarstvu o regulatornim pitanjima. Postoji intenzivna debata o tome da li nove regulatorne mjere idu u pravom smjeru i mogu li voditi industriju ka postizanju željenih rezultata.

Na pitanje da li će uključivanje brodarstva u Evropski sistem trgovanja emisijama (ETS) značajno doprinijeti globalnoj dekarbonizaciji industrije, mišljenja su podijeljena. Polovina ispitanika se ne slaže ili se snažno ne slaže sa ovom tvrdnjom, što proizilazi iz uvjerenja da ETS efektivno smanjuje konkurentnost evropskih luka.

Rukovodioci u brodarstvu su još više skeptični u pogledu postizanja cilja IMO-a za neto nultu emisiju do 2050. godine, pri čemu je više od polovine ispitanika pesimistično ili vrlo pesimistično.

Naglašavajući odgovore iz istraživanja koji jasno pokazuju snažno stanje u kojem se industrija trenutno nalazi, ali i velike izazove koje će brodarske kompanije morati prevazići kako bi uspjele u visoko promjenljivoj i nesigurnoj budućnosti, Vassilis Kafatos, lider za rast Deloitte Grčke i lider za brodarstvo i luke u Deloitte Central Mediterranean, naglasio je da posebnu pažnju treba posvetiti brzim tehnološkim napretcima i ulaganju u ljudske resurse, jer se očekuje da će to biti najznačajniji faktori promjena u pomorskom ekosistemu, koji je sve više vođen strožim regulativama i zahtjevima za održivost.

Na pozitivan način, kada su upitani o strategijama svojih kompanija i planovima za razvoj poslovanja, 9 od 10 ispitanika je izjavilo da je vjerovatno ili vrlo vjerovatno da će povećati kapacitet flote. Ovo je snažan znak povjerenja u perspektive brodarske industrije.

Rukovodioci u brodarstvu treba da iskoriste svoje veliko iskustvo, fleksibilnost i snažnu finansijsku poziciju kako bi transformisali izazove u prilike i napredovali u novoj normalnosti.

Izvor: ekathimerini.com

Podijeli vijest:

Leave a Reply