Skip to main content
search
VijestiCrna Gora

Vlada prihvatila Aneks o pružanju lučke pilotaže u luci Kotor i Bokokotorskom zalivu

AAA

Izvor fotografije: gov.me

Usvojena je informacija o zaključivanju Aneksa 1 Ugovora o prvenstvenoj koncesiji za privredno korišćenje trgovačke luke Kotor sa koncesionarom „Luka Kotor“ AD Kotor.

U tom kontekstu Vlada je prihvatila inovirano poglavlje 8. Poslovnog plana – Investicioni program za period koncesije i Aneks 1 Ugovora.

Aneksom je obuhvaćeno i pružanje lučke usluge – lučka pilotaža u luci Kotor i Bokokotorskom zalivu, za iznos od 650.000 eura godišnje fiksne koncesione naknade, uz varijabilnu koncesionu naknadu; zatim da se pitanje sidrišta uredi na način koji neće remetiti siguran prolaz plovilima koja uplovljavaju, odnosno isplovljavaju iz Luke Kotor, ili se kreću tim dijelom Bokokotorskog zaliva, kao i da se trajanje ugovora produži za 13 mjeseci, usljed više sile, izazvane pandemijom Covid-19, usljed čega je Koncesionar bio spriječen da obavlja koncesionu djelatnost, te da se prihvati inovirano poglavlje VIII (Investicioni program) Poslovnog plana.

Zaključivanjem ovog Aneksa omogućiće se zakonito obavljanje lučke pilotaže, u ovom slučaju od strane privrednog društva u većinskom vlasništvu države/opštine, kao i uvećan iznos godišnje fiksne koncesione naknade koja će umjesto dosadašnjih 250.000 eura, iznositi 900.000 eura, uz plaćanje i varijabilne koncesione naknade.

Izvor: Radio Kotor

Podijeli vijest:

Leave a Reply