Skip to main content
search
VijestiSvijet

Vodeće organizacije za nadzor državnih luka u kampanji zaštite od požara

AAA

Izvor fotografije: Shutterstock.com

Dva najveća svjetska režima lučke kontrole pokreću zajedničku inspekcijsku kampanju koja se odnosi na bezbjednost od požara na brodovima.

Tokio MOU i Pariz MOU će tokom tromjesečne kampanje, od septembra do novembra ove godine, sprovesti niz inspekcija sa posebnim fokusom na oblasti povezane sa bezbjednošću od požara.

Cilj kampanje je da poveća svijest posade brodova i vlasnika o važnosti mjera zaštite od požara i obezbjedi usklađenost sa relevantnim zahtjevima Međunarodne pomorske organizacije (IMO) u vezi sa zaštitom od požara.

Inspektori državnih luka koristiće upitnik kako bi ocjenili sisteme za gašenje požara, stepen upućenosti posade u postupke zaštite od požara, kao i pravilno održavanje i funkcionisanje opreme.

Kada se uoče nedostaci, mjere režima nadzora luka mogu varirati od obilježavanja nedostataka i naređivanja kapetanu da ih otkloni u određenom vremenskom okviru, do zadržavanja broda dok ozbiljni nedostaci ne budu otklonjeni. U slučaju zadržavanja, imena brodova će biti objavljena na mjesečnim listama zadržavanja na web stranicama Tokio i Pariz MOU.

Svaki brod će biti podvrgnut samo jednoj inspekciji tokom trajanja kampanje.

Rezultati kampanje će biti analizirani i predočeni nadležnim tijelima obe organizacije nadzora luka radi eventualnog predstavljanja Međunarodnoj pomorskoj organizaciji (IMO).

Pariz MOU obuhvata 28 pomorskih administracija i pokriva evropske priobalne države i Sjevernoatlantski basen od Sjeverne Amerike do Evrope. Godišnje, njeni članovi sprovode više od 17.000 inspekcija kontrole na stranim brodovima, obezbjeđujući pridržavanje međunarodnih standarda bezbjednosti, sigurnosti i zaštite životne sredine, kao i da li članovi posade imaju odgovarajuće uslove za život i rad. Članice uključuju Belgiju, Bugarsku, Kanadu, Hrvatsku, Crnu Goru, Kipar, Dansku, Estoniju, Finsku, Francusku, Nemačku, Grčku, Island, Irsku, Italiju, Letoniju, Litvaniju, Maltu, Holandiju, Norvešku, Poljsku, Portugal, Rumuniju, Sloveniju, Španiju, Švedsku i Ujedinjeno Kraljevstvo. Ruska Federacija je trenutno suspendovana.

Tokio MOU predstavlja pomorske vlasti u azijsko-pacifičkom regionu. Trenutno ima 21 člana, uključujući Australiju, Kanadu, Čile, Kinu, Fidži, Hong Kong (Kina), Indoneziju, Japan, Republiku Koreju, Maleziju, Maršalska Ostrva, Novi Zeland, Panamu, Papua Novu Gvineju, Peru, Filipine, Rusku Federaciju, Singapur, Tajland, Vanuatu i Vijetnam.

Izvor: gCaptain

Podijeli vijest:

Leave a Reply