Skip to main content
search
VijestiSvijetIstaknute Vijesti

Zatvoreni prostori na brodovima: Preventivne mjere za izbjegavanje nesreća

AAA

Izvor fotografije: Shutterstock.com

Nedavno se na balkeru koji je prevozio ugalj iz Južne Afrike u Singapur dogodila smrtonosna nesreća tri člana posade koji su ušli u teretni prostor broda.

Ovo je drugi incident koji se dogodio u teretnom prostoru broda koji je prevozio ugalj. Slična nesreća zabilježena je 2019. godine. U tom slučaju, električar je umro dok je provjeravao alarme za prodor vode u teretne prostore. Drugi član posade umro je u pokušaju da spasi električara ulazeći u isti prostor, ali bez odgovarajuće opreme i bez obavještavanja mosta ili drugog člana posade kako bi se organizovala spasilačka operacija.

Ovi smrtonosni incidenti uslijed ulaska u zatvorene prostore očigledno ilustruju rizike po sigurnost broda i posade ukoliko se propisane procedure strogo ne poštuju. Da bi se spriječili takvi incidenti, važno je razumijeti rizike povezane sa teretima uglja i opasne plinove koji se mogu proizvesti.

Kao zapaljiv materijal, ugalj uključuje značajne rizike tokom prevoza. Ugalj može oslobađati zapaljive plinove u atmosferu teretnog prostora, poput metana i vodonika, što povećava rizik od paljenja. Tereti uglja mogu takođe oslobađati toksične plinove poput ugljen-monoksida (CO), sumpor-dioksida (SO₂) i azotnih oksida (NOx), koji mogu predstavljati ozbiljan rizik za ljudsko zdravlje.

Važno je napomenuti da je ugljen-monoksid veoma toksičan i može izazvati gušenje. Ugljen-monoksid je bezbojan plin, bez mirisa koji se može proizvesti oksidacijom uglja. Veoma je toksičan kada se udahne i veže se za hemoglobin u krvi 200 puta više od kiseonika. Izloženost ugljen-monoksidu može izazvati gušenje, respiratorne teškoće i druge ozbiljne zdravstvene probleme.

Oksidacija uglja može takođe osloboditi sumpor-dioksid, koji je toksičan, i azotne okside, koji su štetni za ljudsko zdravlje. Oba mogu izazvati ozbiljne respiratorne probleme u zatvorenim prostorima.

Teretni prostori smatraju se zatvorenim prostorima na brodovima koji prevoze ugalj i mogu imati akumulaciju opasnih plinova. To je obično zbog neadekvatne ventilacije, a kao rezultat toga, opasni plinovi mogu se akumulirati ili može biti ograničen procentualni sadržaj kiseonika. Stoga, posebna pažnja mora biti posvećena kada posada ulazi u te prostore, i moraju se poštovati protokoli i procedure za procjenu rizika i ulazak u zatvoreni prostor.

Na kraju, kapetan i članovi posade moraju dati prioritet sigurnosti i preduzeti sljedeće mjere opreza:

  • Ulazak u teretne prostore ili druge prostore gdje može biti akumulacije opasnih plinova bez adekvatne ventilacije i mjerenja tih plinova posebnim uređajima nije dozvoljen, prije nego što se utvrdi da li je prostor siguran ili ne.
  • Sprovesti procjenu rizika sa svim mjerama koje treba poduzeti za siguran rad prije i tokom prevoza uglja.
  • Sva posada je adekvatno obučena za rizike i njihovo upravljanje.
  • Sprovesti nekoliko vježbi za ulazak u zatvoreni prostor, spasavanje u zatvorenom prostoru i obuku za reagovanje u hitnim situacijama za posadu.
  • Kapetan mora osigurati da se procedure predviđene SMS-om za prevoz uglja primjenjuju i na brodu.

Izvor: isalos.net

Podijeli vijest:

Leave a Reply